ජාත්‍යන්තර හමුදා ක්‍රීඩා කවුන්සල සිව්වන හමුදා වෙරළ වොලිබෝල් ශූරතාවය- 2023 අවසන් මහා තරඟය
11:16am on Thursday 9th March 2023
ජාත්‍යන්තර හමුදා ක්‍රීඩා කවුන්සල සිව්වන හමුදා වෙරළ වොලිබෝල් ශූරතාවලිය හි අවසන් මහා තරග 2023 පෙබරවාරි 17 වන දින 1000 පැයට සිට ගෝල්ඩි සෑන්ඞ් හෝටලය ඉදිරිපිට වෙරළ තීරයේ පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත.

කාන්තා අංශයේ ප්‍රංශය 1 වන කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකාවෙන් 1, 2 සහ 3 යන කණ්ඩායම් 2023 පෙබරවාරි 16 වන දින පැවති  අවසන් පූර්ව තරඟ සඳහා තරඟ වැදුණු අතර, පිරිමි අංශයේ, ජර්මනියේ 1 වන සහ 2 වන කණ්ඩායම්, ප්‍රංශයේ 2 වන කණ්ඩායම සහ ඕමානයේ 2 වන කණ්ඩායම් තරග වැදුණි.

තරගකාරී තරගයකින් අනතුරුව ජර්මනියේ පළමු කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ලූකස් ෆෙරේට්ච්නර් සහ රොබින් සෝවා පිරිමි අංශයෙන් ඔලිවර් බාර්තෙලමි සහ සැමුවෙල් කේටට් ප්‍රංශයේ 2 වැනි කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් අවසන් මහා තරගයට සුදුසුකම් ලැබූ අතර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දීපිකා බණ්ඩාර එම්.ජී. සහ කුෂානි තාරුකා ලක්ෂානි සහ ප්‍රංශයේ පළමු කාන්තා කණ්ඩායමේ ඇලීන් චමරන්ඩ් සහ ක්ලෙමන්ස් වියෙයිරා කාන්තා අංශයට සුදුසුකම් ලබන ලදී.

 මෙම තරගාවලිය මහජනතාවට ද නොමිලේ නැරඹීමට අවස්ථාව සලසා දී ඇත.

Click here to Day 4 Results

airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
© 2024 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි