ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ නව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සාමාන්‍ය ඉංජිනේරුවරයා පත් කෙරේ
1:19pm on Tuesday 3rd October 2023
එයාර් කොමඩෝර් ගිහාන් සෙනෙවිරත්න මහතා 2023 සැප්තැම්බර් 21 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සාමාන්‍ය ඉංජිනේරුවරයා ලෙස පත් කරන ලදී. ගුවන් හමුදාධිපති එයාර් මාර්ෂල් උදේනි රාජපක්ෂ මහතා විසින් ගුවන් හමුදා මූලස්ථානයේදී එයාර් කොමදෝරු ගිහාන් සෙනෙවිරත්න මහතා වෙත නිල වශයෙන් පත්වීම් ලිපිය ප්‍රදානය කළ අතර අභිනවයෙන් පත් වූ ඉංජිනේරු අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්වරයා වෙත සිය සුභාශිංසන පළ කරන ලදී.

එයාර් කොමදෝරු ගිහාන් සෙනෙවිරත්න කොළඹ ශාන්ත ජෝශප් විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය හදාරා ඇත. 1992 මැයි 28 වන දින ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට බැඳුණු අතර 1996 එක්සත් ජනපද ගුවන් හමුදා විද්‍යාපීටයේ උපාධිය හිමිකරගත් අතර 1996 මැයි 28 වන දින ගුවන් හා සාමාන්‍ය ඉංජිනේරු ශාඛාවේ නියමු නිලධාරියෙකු ලෙස පත් කරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව තුළ ගුවන් හමුදාපතිවරයාගේ අණදෙන මාධ්‍ය නිලධාරි සහ මාණ්ඩලික නිලධාරි ඇතුළු කැපී පෙනෙන පත්වීම් කිහිපයක් සමඟ විවිධ තනතුරු වල සේවය කර ඇත. ඔහු ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඉංජිනේරුවරයා ලෙස පත්වීමට පෙර ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ ප්‍රථම මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ, කනිෂ්ඨ අණ හා මාණ්ඩලික විද්‍යාලයේ අණදෙන නිලධාරී සහ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඉංජිනේරු සහ මෝටර් ප්‍රවාහන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් යන තනතුරු ද හෙබවීය.

airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
© 2024 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි